Belangrijk! Algemene Ledenvergadering Vesta woensdag 11 Januari

Beste leden,

Woensdag 11 januari 2017 zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Studievereniging Vesta plaatsvinden. Graag nodigen wij jullie daar van harte voor uit.

Tijdens de algemene ledenvergadering zullen een aantal stemmingen plaatsvinden, waar je als lid van S.v. Vesta gebruik kan maken van je stemrecht.

De vergadering zal plaatsvinden op Padualaan 101, het lokaalnummer zal later bekend gemaakt worden. Indien je graag vooraf de agenda en bijbehorende stukken wilt ontvangen kan je deze opvragen via: info@svvesta.nl

Graag tot dan,

Het bestuur der S.v. Vestaalv