Over Ons

Studievereniging (S. v.) Vesta is een studie gerelateerde vereniging voor (en door) studenten Integrale Veiligheidskunde (IVK) aan de Hogeschool Utrecht (HU). Vesta is een studievereniging en geen studentenvereniging, en dus ligt de nadruk op studeren en het creëren van een leuke leeromgeving. De studievereniging wordt volledig aangestuurd door studenten. Met veel enthousiasme proberen wij studeren en het studentenleven te combineren. Ons doel is dan ook om verschillende activiteiten aan te bieden die studenten in contact brengen met het werkveld.

Missie

Wat is ons hoofddoel? In onze statuten staat het volgende over ons doel:

De vereniging heeft ten doel:

  1. het bieden van gevarieerde ontspanningsmogelijkheden en vorming naast de vorming die de Hogeschool van Utrecht, Instituut voor Veiligheid, aan haar studenten geeft;
  2. het bevorderen van de contacten tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten;
  3. het bevorderen van de goede sfeer tussen de studenten van de Hogeschool van Utrecht, in het bijzonder tussen de studenten van het Instituut voor Veiligheid;
  4. en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruikmste zin des woords. De vereniging zal daarbij geen openlijke politieke levensbeschouwelijke en/of kerkelijke richting steunen en/of vertegenwoordigen.

S. v. Vesta is een middel om ‘door studenten, voor studenten’ een extra dimensie aan de opleiding Integrale Veiligheidskunde toe te voegen. Zo bieden wij die extra binding tussen studenten onderling en tussen student en docent, door elkaar ook buiten de reguliere studiemomenten te ontmoeten. Dit zal volgens ons het studeren veel leuker maken.

Maar ook het studeren zelf willen wij leuker maken door hier meer verdieping aan toe te voegen.

Visie

Wat willen we zijn? Wij als S. v. Vesta willen voor de studenten een vereniging zijn waar de studenten zich professioneel kunnen ontwikkelen op het gebied van Veiligheidskunde, maar op een gezellige en sociale manier. Zo willen wij studenten de mogelijkheid bieden om zich te oriënteren binnen het beroepenveld en contacten op te bouwen binnen de sector, maar ook kennis op te doen door de studenten extra materiaal te bieden in de vorm van lezingen, workshops, discussies, (gast-) colleges enzovoorts. Ook willen wij een gezellige vereniging zijn waar studenten het sociale netwerk en het professionele netwerk kunnen uitbreiden en versterken.

Wat willen wij bereiken? Op de korte termijn willen wij huidige studenten activiteiten bieden welke betrekking hebben tot het geleerde materiaal binnen de studie. Ook willen wij op de korte termijn de cohesie onderling tussen studenten en student en docent sterk doen verbeteren door deze de kans te bieden met elkaar, buiten de reguliere colleges, in contact te komen op een informele manier.

Op de lange termijn willen wij studenten structureel mogelijkheden geven om meer te leren over de wereld van de Veiligheidskunde. Dit door middel van informele en formele bijeenkomsten, activiteiten en andere verrijkende sociale middelen. Dit allemaal zonder winstoogmerk.

Waar geloven wij in? Wij van S. V. Vesta geloven dat wanneer de opleiding Integrale Veiligheidskunde meer diepgang op kennisniveau en een groter sociaal aspect krijg, de studenten zich beter kunnen oriënteren op wat zij na de studie willen gaan doen, en hoe zij zich hier op kunnen voorbereiden. Zo zal de opleiding Integrale Veiligheidskunde nog betere Veiligheidskundige kunnen introduceren in de arbeidsmarkt, en zo zullen de (voormalig) studenten zich beter kunnen profileren tegenover het beroepenveld. Zo willen wij niet alleen dat er meer Veiligheidskundige op de markt komen, maar bovenal betere Veiligheidskundige.